logo
home about product contact


 • 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU

  Proje Yönetimi Biriminin Görev ve Sorumlulukları 19 1.3.5.4. İzleme ve Değerlendirme Biriminin Görev ve Sorumlulukları 21 1.3.5.5. ... Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, 4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet 8 ...

  Read More +
 • AALİYT RAPORU 2019

  4 Sektörler: Otomotiv 25. YILINDA DOĞUŞ OTOMOTİV 2019 yılında 25. yılını kutlayan Doğuş Otomotiv, zorlu pazar şartlarına rağmen 12 uluslararası markası, 80'den fazla modeli, satış, servis ve yedek parça hizmetleri, 2 bini aşkın çalışanı ve 550'ye yakın hizmet ...

  Read More +
 • FAALİYET RAPORU - Amasya Üniversitesi

  BAP Biriminin Gelitirilmesi Otomasyon yazılım projesi 2020 yılı balarında güncellemesinin yapılması planlanmaktadır. Akademisyenlerin sağlık, fen, sosyal, eğitim bilimlerinde proje almaları sağlanmaktadır. Proje kaynaklı yayınların talep edilmesi ve iletiim

  Read More +
 • BAP

  0 BAP Koordinasyon Biriminin proje içeriğinde veya harcama kalemlerinde herhangi bir değiiklik yapması mümkün değildir. 0 Birim tarafından desteklenen projeler kapsamında üretilen her türlü yayın, patent vb çıktının BAP Komisyonuna sunulması zorunludur.

  Read More +
 • Gaziantep Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu

  Gaziantep Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu 4 SUNUŞ 1973'den günümüze, şehirle bütünleşmiş ve şehrin gelişimine katkı sağlayan, hayatın içinde bir üniversite vizyonuyla hareket ederek; gerek ulusal gerekse

  Read More +
 • Eşitlik Birimleriyle Bir Araya Geldik | CEİD İzler | Toplumsal .

  Eşitlik Birimleriyle Bir Araya Geldik,CEİDizler Projesi kapsamında Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasından 20 eşitlik biriminin katılımıyla hazırlanan Eşitlik Birimi Raporu'nun çıktılarını yine eşitlik birimi temsilcileriyle birlikte tartıştık.,0

  Read More +
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  Hacettepe Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 1 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI ... Proje biriminin bir malzeme deposu bulunmamaktadır. Birime ait sadece bir adet arşiv mevcuttur. Denetimin olduğu dönemde ...

  Read More +
 • İdari İşler Biriminin Görevleri

  1 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İdari İşler Biriminin Görevleri 1-) Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, 2-) Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini, giden evrakın postaya verilmesini, ilgili kurum içi ve kurum dıı

  Read More +
 • BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

  Aratırmalar Biriminin yürütücülüğünde desteklenen TÜBİTAK 1000 projesi kapsamında Fakültemizde proje kaynaklarının tanınması ve etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri ve toplantılar gerçekletirilmitir Öğretim üyeleri mizin, öncelikli aratırma

  Read More +
 • static.ohu.edu.tr

  o) Proje Raporu: Projenin b.,hlamasmdan sonra türüne göre belirlenen arallklarla verilen proje raporu, proje için onaylanan tarihini izleyen en geç 3 (üç) ay içerisinde, BAP Komisyonu tarafindan belirlenen formata uygun olarak proje süreçleri ve yapllan çah§malarln

  Read More +
 • 1. Mansiyon, "10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri" Proje Yarışması .

  PROJE RAPORU 10 EKİM BARIŞ PARKI Şehrin merkezinde, şehirden izole olmak, bir ulaşım ağının tam da ortasında bir anıttan gelen su seslerini işitmek, yükselen buharın gizemi ve büyüsüne kapılmak, etrafta yükselen şehrin sert betonları dururken yumuşak çimenlere dokunmak, şehrin kokusu egzozken çimenin kokusunu hissetmek.

  Read More +
 • 1. Mansiyon, "10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri" Proje Yarışması .

  PROJE RAPORU 10 EKİM BARIŞ PARKI Şehrin merkezinde, şehirden izole olmak, bir ulaşım ağının tam da ortasında bir anıttan gelen su seslerini işitmek, yükselen buharın gizemi ve büyüsüne kapılmak, etrafta yükselen şehrin sert betonları dururken yumuşak çimenlere dokunmak, şehrin kokusu egzozken çimenin kokusunu hissetmek.

  Read More +
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 .

  Biriminin Misyonu; İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasını ... BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KALİTE GÜVENCESİ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Sayfa 7 e) Açığa alınan proje yürütücülerine ait ...

  Read More +
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2018 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Komisyonu, üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanan bilimsel ve sanatsal

  Read More +
 • BAE ve Suudi Arabistan Merkez Bankalarından CBDC .

  Proje ayrıca, paylaşımlı bir dijital para biriminin uygulanabilirliğini sergileyecek. İki merkez bankası, herhangi bir kesinti olduğunda sistemi yurt içi ödeme sistemleri için ek bir rezerv sistemi olarak kullanma olasılığını düşünüyor. Bir yıl süren proje boyunca, ...

  Read More +
 • Türkiye Belediyeler Birliği - Proje ve Finansman Birimi

  Proje ve Finansman Biriminin görevleri şunlardır: Belediyelerin proje hazırlama, yürütme ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, eğitim ve benzeri faaliyetler düzenlemek. Avrupa Birliği mali kaynakları ve programları hakkında belediyeleri ...

  Read More +
 • BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

  Aratırmalar Biriminin yürütücülüğünde desteklenen TÜBİTAK 1000 projesi kapsamında Fakültemizde proje kaynaklarının tanınması ve etkin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri ve toplantılar gerçekletirilmitir Öğretim üyeleri mizin, öncelikli aratırma

  Read More +
 • İdari İşler Biriminin Görevleri

  1 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İdari İşler Biriminin Görevleri 1-) Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak, 2-) Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini, giden evrakın postaya verilmesini, ilgili kurum içi ve kurum dıı

  Read More +
 • 58. TurkMSIC Ekim Genel Kurulu Divan Raporu

  58. TurkMSIC Ekim Genel Kurulu Divan Kurulu Raporu Tarih: 03-05 Ekim 2009 Yer: Marin Princess Hotel, Đstanbul Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi 58. Ekim Genel Kurul Toplantısı Genel Oturumları Đstanbul Marin Princess Hotel'de gerçekleştirilmiştir.

  Read More +
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018 - Turkish Airlines

  proje sayısını artırmayı sürdüreceğiz. 14 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018 T ürk Hava Yolları olarak, çalışanlarımı ... Her iş biriminin Ortaklık hedefleriyle aynı doğrultuda olan ayrı hedefleri de bulunuyor. Her yıl performans incelemeleri yapılarak, elde edilen ...

  Read More +
 • 01.01.2020 - 31.12

  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 2020 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 01.01.2020 - 31.12.2020 BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Amaç B- Misyon

  Read More +
 • 58. TurkMSIC Ekim Genel Kurulu Divan Raporu

  58. TurkMSIC Ekim Genel Kurulu Divan Kurulu Raporu Tarih: 03-05 Ekim 2009 Yer: Marin Princess Hotel, Đstanbul Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi 58. Ekim Genel Kurul Toplantısı Genel Oturumları Đstanbul Marin Princess Hotel'de gerçekleştirilmiştir.

  Read More +
 • Resmî Gazete Sayı : 31397

  (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.

  Read More +
 • KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

  İl proje komisyonu ve il proje yürütme biriminin görevi MADDE 7 – (1) İl Proje Komisyonu, Program kapsamında yapılan hibe desteği başvurularını, Kılavuzdaki kriterlere göre değerlendirir ve İl Proje Değerlendirme Raporu şeklinde Genel Müdürlüğe gönderir. (2) İl ...

  Read More +
 • 2013 Yılı (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul vb. şekilde birim adı yazılacak.) Birim Faaliyet Raporu

  BİRİM FAALİYET RAPORU | GENEL BİLGİLER 10 Bilimsel Araştırma Projeleri Uzmanlık Grupları (Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Uzmanlık Grupları,) a) Proje önerileri için hakemleri saptar, b) Proje gelişme raporlarını değerlendirir, c) Projelerle ilgili her türlü idari ...

  Read More +
 • GAZ İ ÜN İVERS İTES İ B LİMSEL ARA ŞTIRMA PROJELER (BAP) PROJE KES N RAPORU

  Sayfa 1 / 88 GAZ İ ÜN İVERS İTES İ BİLİMSEL ARA ŞTIRMA PROJELER İ (BAP) PROJE KES İN RAPORU PROJE KODU 02/2011-01 PROJE ADI ÖZGÜN ELEKTROK İMYASAL LANGMUIR- BLODGETT B İYOMEMBRAN ...

  Read More +
 • Eşitlik Birimleriyle Bir Araya Geldik | CEİD İzler | Toplumsal .

  Eşitlik Birimleriyle Bir Araya Geldik,CEİDizler Projesi kapsamında Haziran-Ağustos 2020 tarihleri arasından 20 eşitlik biriminin katılımıyla hazırlanan Eşitlik Birimi Raporu'nun çıktılarını yine eşitlik birimi temsilcileriyle birlikte tartıştık.,0

  Read More +
 • Türkiye Belediyeler Birliği - Proje ve Finansman Birimi

  Proje ve Finansman Biriminin görevleri şunlardır: Belediyelerin proje hazırlama, yürütme ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, eğitim ve be... Ana Sayfa Birliğimiz Kuruluş ve Görev Başkan Organizasyon Şeması Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan

  Read More +
 • Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari .

  İŞTE SAYIŞTAY RAPORU BULGU 1: Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünün 5018 Sayılı Kanuna ... "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama ...

  Read More +
 • Gaziantep Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

  Gaziantep Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar Gaziantep Üniversitesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ 1973'den günümüze, şehirle bütünleşmiş ve şehrin gelişimine katkı sağlayan, hayatın

  Read More +
 • 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU

  Proje Yönetimi Biriminin Görev ve Sorumlulukları 19 1.3.5.4. İzleme ve Değerlendirme Biriminin Görev ve Sorumlulukları 21 1.3.5.5. ... Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak, 4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet 8 ...

  Read More +
 • Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari .

  İŞTE SAYIŞTAY RAPORU BULGU 1: Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğünün 5018 Sayılı Kanuna ... "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama ...

  Read More +
 • KOOPERATİFÇİLİK PROJE DESTEK YÖNETMELİĞİ

  İl proje komisyonu ve il proje yürütme biriminin görevi MADDE 7 – (1) İl Proje Komisyonu, Program kapsamında yapılan hibe desteği başvurularını, Kılavuzdaki kriterlere göre değerlendirir ve İl Proje Değerlendirme Raporu şeklinde Genel Müdürlüğe gönderir. (2) İl ...

  Read More +
 • FAALİYET RAPORU - Amasya Üniversitesi

  BAP Biriminin Gelitirilmesi Otomasyon yazılım projesi 2020 yılı balarında güncellemesinin yapılması planlanmaktadır. Akademisyenlerin sağlık, fen, sosyal, eğitim bilimlerinde proje almaları sağlanmaktadır. Proje kaynaklı yayınların talep edilmesi ve iletiim

  Read More +
 • Gaziantep Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu

  Gaziantep Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu 4 gençlere eğitim-öğretim vermek hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 149 öğrenci eğitim almaya başlamıştır. Gaziantep'in tek ARGE kampüsü olan ve onuncu yılını

  Read More +
 • HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIM ASI PROJE DETAY RAPORU

  1 TEKNOFEST HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIMASI PROJE DETAY RAPORU PROJE KATEGORİSİ: Afet Yönetimi PROJE ADI: HAYAT SESİ TAKIM ADI: ORİON TAKIM ID: T3-18099-144 TAKIM

  Read More +

granit biriminin proje raporu

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap